Αξιολόγηση

Ελεφαντάκια

Κωδικός Προϊόντος: 50111

Περιγραφή

Η λέξη "ελέφαντας" προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ?λέφας (γενική ?λέφαντος ), πιθανώς από μή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, όπως η Φοινικική.Όπως στην μηκυναϊκή ελληνική, ο Όμηρος χρησιμοποίησε την λέξη για να εννοήσει το ελεφαντόδοντο, αλλά μετά τον καιρό του Ηροδότου, αναφέρεται εξίσου και στο ζώο. Η λέξη πέρασε μέσω της λατινικής σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.


Εκδόσεις