Αξιολόγηση

Πάπια

Κωδικός Προϊόντος: 5005

Περιγραφή

Πάπια είναι η κοινή ονομασία που έχουν πτηνά της οικογένειας των Νησσιδών(Anatidae), που ανήκουν στην τάξη των Χηνόμορφων και δεν πετανε. Αποτελούν υδρόβια κυρίως πτηνά, μικρότερα ως επί το πλείστον σε σύγκριση με τα συγγενικά τους πουλιά, τους κύκνους και τις χήνες. Υπάρχουν περίπου 75 είδη πάπιας, τα οποία ζουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη[1]. Η ήμερη πάπια κατάγεται από την αγριόπαπια, η οποία είναι υδρόβιο και αποδημητικό πουλί. Η οικόσιτη πάπια διατήρησε τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά της αγριόπαπιας. Έτσι, μένει στα λιμναία ύδατα και σε ρυάκια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ζώο παμφάγο.


Εκδόσεις