Αξιολόγηση

Ρωσικός Σταυρός

Κωδικός Προϊόντος: 2579

Περιγραφή

Ο Ρωστικός Σταυρός είναι ένας ορθόδοξος σταυρός, ο οποίος ονομάζεται επίσης Σταυρός του Αγίου Λαζάρου ή του Ανατολικού Σταυρού. Αποτελείται από 4 οπές. Η κατακόρυφη εγκάρσια γραμμή του ρωσικού σταυρού διασχίζεται από τρεις γωνίες. Οι δύο άνω ράγες είναι οριζόντιες και παράλληλες μεταξύ τους. Η επάνω μπάρα είναι η συντομότερη. Η κάτω, τέταρτη, γραμμή του ρωσικού σταυρού είναι λοξότμητη. Η λοξή γραμμή του ρωσικού σταυρού είναι πιο κοντά στη βάση και χρησιμεύει για την υποστήριξη του σταυρού. Λόγω του λοξού σταυρού, ο ρωσικός σταυρός ονομάζεται επίσης σταυρός με λοξό στήριγμα. Ο ρωσικός σταυρός στέκεται στους θόλους των ρωσικών εκκλησιών


Εκδόσεις