Αξιολόγηση

Ιππόκαμπος με γυαλί

Κωδικός Προϊόντος: 5147

Περιγραφή

Στην Ελληνική μυθολογία ο ιππόκαμπος, το άλογο της θάλασσας είναι ένα από τα περίεργα πλάσματα που συνοδεύουν το θεό Ποσειδώνα. Έχοντας ουρά ψαριού με λέπια, αλλά καμιά φορά και δράκοντα με φολίδες και το κεφάλι και το μπροστινό του μέρος σαν του αλόγου, ο ιππόκαμπος είναι συχνό θέμα στην αρχαία Ελληνική εικονογραφία. Εκτός από την Ελλάδα, ο ιππόκαμπος εμφανίζεται συχνά στην τέχνη των Ετρούσκων, ενώ συναντάται σε έργα τέχνης από την περιοχή της Φοινίκης και της Λυδίας.


Εκδόσεις