Αξιολόγηση

Πέλεκυς Διπλό

Κωδικός Προϊόντος: 1004

Περιγραφή

Ο πέλεκυς είναι έμβλημα των Ουρανίων θεών, σύμβολο δύναμης και κατανίκησης του λάθους. Αντιπροσωπεύει την ιερή ένωση του Ουράνιου θεού και της Γήινης θεάς, σύμβολο ιερογαμίας.


Εκδόσεις